ABCDEFGH
1
قیمت نقدی محصولات موزائیک سنگ اروند جهت نمایندگی
2
ردیفنام تجاریابعادقیمت (ه.ت) - متر مربع
3
طوسی سفیدقرمز، کرم، ،نسکافه ای باززرد،مدادی، شکلاتی،فیروزه ایموزاسرا تک رنگموزاسرا دو رنگ
4
1طنابی40*406570858085
5
2گرونا40*406570858590
6
3خطیبی20*2085708595100
7
4چرمی20*108570859095
8
5چرمی ساده40*406570858085
9
6چرمی قاب دار40*406570858085
10
7چرمی خورسیدی40*406570858085
11
8صاف ساده40*406570858085
12
9واش بتن خورشیدی40*406570858085
13
10سیستان40*406570858085
14
11شبستان40*406570858085
15
12قلبه ای براق40*406570858585
16
13کویر40*406570858085
17
14شطرنجی40*406570858085
18
15خورشیدی براق30*306570858085
19
16حصیری30*306570858085
20
17حصیری خورشیدی30*306570858085
21
18سایه روشن30*307580908590
22
19طنابی50*507075858590
23
20پارسه 40*607580908590
24
21رسوبی40*607580908590
25
22گرونا40*607580908590
26
23ونوس45*457580908792
27
24شش گوش روژینتعداد در متر مربع 7.27580908590
28
25اورانوستعداد در متر مربع 2185901008590
29
26نامنظم کف رنگارنگتعداد در متر مربع 16858590
30
27موزائیک راهوار رنگارنگتعداد در متر مربع 5510095100
31
28موزائیک کوبیک رنگارنگتعداد در متر مربع 100130115120